Tråd

Forelsk deg i våre tråder fra WonderFil Specialty Threads. WonderFil har løftet trådens betydning fra å være et undervurdert og ofte usynlig hjelpemiddel i sømmen, og gitt tråden status som spesialinstrument for kreativiteten din. I andre land er uttrykket "en tråd for alle behov". Som syer vet du at tråden har betydning for et vellykket resultat. Ved å bruke ulike materialer åpner du opp for nye muligheter og du kan la kreativiteten blomstre.